Toepassing

Modelmatige taxaties kunnen gebruikt worden de waardebepaling van vastgoed. Het wordt veel gebruikt door woningbouwcorporaties, taxatie bureaus, gemeenten, vastgoedbedrijven en overheidsinstellingen. 

 

Voor het gebruiken van een modelmatige taxatie voor de aanvraag van een hypotheek mag er maximaal 90% van de getaxeerde waarde worden geleend. 

  

Het is daarnaast niet mogelijk om Nationale hypotheek garantie te krijgen zonder fysieke taxatie, en aangezien in 2016 van de aangevraagde hypotheken 46% afgesloten werden met NHG, is een modelmatige taxatie lang niet voor elke hypotheekaanvraag geschikt. 

In 2016 zijn volgens het hypotheken data netwerk 361.000 hypotheekaanvragen geweest, wanneer we de hypotheken met NHG daarvan aftrekken blijven er 194.940 aanvragen over. Van deze 194.940 was meer dan de helft volgens vereniging eigen huis voor een financiering van minder dan 90% van de woningwaarde. Grofweg berekend is een modelmatige taxatie dus maar interessant voor 1 op de 4 hypotheekaanvragen. In de praktijk zal dit nog lager uitvallen aangezien modelmatige taxaties alleen ingezet mogen worden wanneer er sprake is van ''minder risicovolle hypotheken''.

 

Door de lagere kosten van modelmatig taxeren heeft het naast hypotheekaanvragen en waardebepalingen van portefeuilles meerdere mogelijkheden. Een woningbezitter kan snel inzicht kunnen krijgen in de overwaarde van zijn woning en kan dit dan mee nemen naar besprekingen met zijn hypotheekverstrekker om de rente te verlagen. 

 

Modelmatige taxaties zijn dus niet voor iedereen geschikt, wat een groot voordeel is van modelmatig taxeren zonder fysiek bezoek is de besparing in kosten voor de consument. Een modelmatige taxatie kan al worden uitgevoerd voor €25,-, wat in vergelijking met een traditionele taxatie die al snel €300,- kost, een groot verschil is.  

Een veel gebruikte toepassing van modelmatig taxeren is het bepalen van WOZ-waarde van vastgoed, gemeenten moeten jaarlijks de marktwaarde van alle woningen bepalen voor de  onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting. Deze WOZ-waarde wordt modelmatig opgebouwd, de waarde van de woning wordt modelmatig geïndexeerd aan de hand van  de marktwaarde die bepaald wordt de verkoopgegevens van het afgelopen jaar voor de waardepeildatum. Hiervoor moet de gemeente het gehele jaar volgen wat er gebeurd op de woningmarkt. Om dit te kunnen volgen heeft elke gemeente toegang tot het kadaster om aan de hand van de verkoopprijzen de marktontwikkeling in hun gemeente te kunnen volgen. De gemeente heeft zelf de kenmerken van de woningen in hun gemeente geregistreerd ten behoeve van de taxatie. De gemeente kan een vragenlijst sturen wanneer de kenmerken van een woning zijn veranderd of niet compleet zijn.  Daarnaast wordt er nog een controle uitgevoerd door de verleende omgevingsvergunningen, luchtfoto's en gegevens te vergelijken met verkoopadvertenties.

Aan de hand van al deze gegevens kan de gemeente kijken hoe de buurt, de grootte van de woning of het kwaliteitsniveau de prijs van een woning beïnvloed. De waardeverhoudingen tussen de verkochte woningen worden door het taxatiesysteem geanalyseerd, zo kan worden bepaald wat de markt over heeft voor bijvoorbeeld een betere zonnestand of een grotere tuin. De uitkomsten van deze analyse worden toegepast in het model om de waardeverschillen in te schatten.